Öka effektiviteten i utvecklingen av digitala tjänster?

McKinsey Sweden presenterade i sin rapport  ”Growth and renewal in the Swedish economy” för ett par år sedan, förslag på hur den svenska ekonomin ska kunna vitaliseras. Ökad produktivitet i en av världens största offentliga sektor är en av de stora utmaningarna vi står inför. McKinsey ger några intressanta förslag på hur.

  • Förbättra styrningen av tjänsteleverantörerna inom den offentliga sektorn. Öka trycket på förbättringar genom mer ambitiösa mål och ökad transparens, till exempel med årliga nationella jämförelser av produktivitet och kvalitet. För såväl enskilda myndigheter som kommuner och länsstyrelser.

Continue reading

Tack Christian

Först nu får jag reda på att Christian Falk nyligen lämnat oss. Nej, jag har inte lyssnat på hans sommarprogram än. Men jag har ett skönt minne av honom från Stockholm, närmare bestämt en källarbar på Malmskillnadsgatan i samma hus som jag bodde en tid.

Vi var några kompisar som strandade i den tomma barlokalen en tidig vardagskväll. Varför vi hamnade just där vet jag inte, jag hade aldrig varit där tidigare och inte senare heller. Planen för kvällen var från början att lyssna på någon uppläsning av Stig Larsson på Kulturhuset. Continue reading

Bitcoin – dags för nästa steg

I fredags auktionerade amerikanska staten (U.S. Marshalls Service) ut bitcoins motsvarande ett värde av 18 miljoner $. Det är knappt en fjärdedel av beslaget från den illegala bitcoin-marknaden Silk Road som FBI stängde ner i slutet av förra året. Pengatvätt på hög nivå kan man tycka…

Kanske ännu mer intressant är vad som nu kommer att hända med bitcoin-kursen. Om de som kammade hem vinstbuden i fredags säljer med en gång för att få en snabb vinst, dyker den förmodligen. Om de sparar som investering för framtida avkastning ger det trovärdighet, då stiger antagligen kursen.

En första antydan åt vilket håll det kommer att gå får förmodligen allmänheten redan på måndag då de vinnande budgivarna kommer tillkännages. Då vet man vilka aktörer det handlar om och kan gissa kring vad de har tänkt sig. Hur det än förhåller sig med den saken är bitcoin uppenbarligen en valuta som nu hanteras i större ekonomiska sammanhang, något som borde stärka den på sikt. Läs mer om Bitcoin Price Update: US Marshals Update Silk Road Auction.

Välja webbpubliceringsverktyg… gräv djupt!

I de flesta webbprojekt kommer man förr, eller hellre senare, till frågan om vilket verktyg man ska välja för att publicera innehåll på sin nya, fina webbplats. Hur kan det på bästa sätt svara upp mot behoven och de givna förutsättningarna? Kanske väljer man till och med att borra djupare i frågan och låter ta fram någon form av konsekvensanalys. Det är alltid bra att stanna upp och fråga sig vad och varför. Men mitt råd är: Våga gräv djupt!

Continue reading

Gin fizz – kalla fingrar

En riktig gin fizz ska skakas i ca två minuter. Testa det, gärna med en nyligen ursköljd, inte helt torr shaker. Varning för milda förfrysningsskador!

Och inte nog med det. Det slarvigt lämnade sköljvattnet på shakerns utsida gör att dina fingrar dessutom fryser fast. Rätt obehaglig procedur för att få i ordning lite dricka. Och då har du ändå antagligen glömt kyla glaset på förhand. Continue reading

Syrebristen i de svenska haven

För de som vistas och färdas i de svenska havsområdena finns det naturligtvis en välgrundad oro för tillståndet för havsmiljön. Särskilt om man på nära håll tvingats bevittna den algblomning som numer är praktiskt taget årligt återkommande, och som aldrig kunde observeras för några decennier sedan. Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet presenterade 2009 rapporten ”Havet: Om miljötillstånd i svenska havsområden”.

Gotlands ostkust i slutet av 1980-talet, svart-vitt foto.Inledningsvis finns en pedagogisk och bra sammanfattning för tillståndet i de svenska haven. T.ex. kan man för Norra egentliga Östersjön läsa att stora saltvatteninbrott som behövs för att syresätta de områden där det är riktigt djupt, inträffar allt mer sällan. Vilket i sin tur skapar syrebrist. Koppling till Öresundsbron?

Continue reading

Låt den externa kommunikationen påverka din organisations beslut

De nya digitala medierna ger helt nya möjligheter till kommunikation. Men många organisationer fortsätter använda dem som traditionella kanaler för att informera. James E. Grunig, vid University of Maryland, förtydligar i sin essä ”Paradigms of global public relations in an age of digitalisation” (2009) hur mediernas status kan uppgraderas och till och med tillåtas påverka organisationers beslutsmekanismer.

En stor andel av världens befolkning har nu tillgång till och använder digitala medier. Utvecklingen i tredje världens länder går åt samma håll. En konsekvens är att varken de som hanterar PR eller journalister i de traditionella medierna, kan kontrollera informationsflödet. Continue reading

Gifter och skräp som vi lämnar efter oss i vattnet

Naturvårdsverkets rapport ”Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer” från 2008 sammanfattar kunskapsläget om gifteffekter på bland annat fisk och fågel i vattenmiljöer. Inledningsvis konstaterar författarna det på sedvanligt vetenskapligt försiktigt sätt att det är svårt att koppla ihop effekter på olika djurarters populationer med påverkan från miljögifter. Vad man däremot kan mäta är det giftiga avfall som hamnar i vattnen runt omkring oss till följd av mänsklig aktivitet.

I och för sig har attityden till vad som är brukligt när det gäller att släppa ut skit i naturen förändrats de senaste decennierna. Från att det är okej att släppa ut vad som helst även om effekterna märks, till att det faktiskt inte går att fortsätta släppa ut även efter det att effekterna upptäckts. Continue reading